That Light / O Işık

Dec 05 2020

SHARE THIS VIA:
Facebook

Twitter

Pinterest

that light 

Korhan Başaran participated in the 7th Çanakkale Biennial with his 2016  performance video entitled “brok-en”. Seyhan Boztepe dreamed of a journey where  Korhan’s “broken” body is moving on the water. This dream and Korhan’s body,  wrapped in a purple outfit, went on a journey on Haluk Kaptan’s fishing boat. In the  video documentation of the improvised performance at Sarıçay, which passes  through Çanakkale and meets the sea at the narrowest point of the Dardanelles, the  encounter of the body with the sea and light is fed by the tension of the dichotomies  such as motion-lessness, balance-lessness, movement-lessness, and express lessness. Çanakkale’s historical layers and rich geography accompany the  performance in the form of a still light. 

Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Seyhan Boztepe Kurgu / Montage: Saygın Mavinil 

Kamera / Camera: Saygın Mavinil, Hakan Kumuk 

Kamera Asistanı / Camera Assistant: Erdem Güven 

Tekne Kaptanı / Boat Captain: Haluk Çağlar 

© CABININ, 2020

 o ışık 

Korhan Başaran, 7. Çanakkale Bienali’ne, 2016 yılında gerçekleştirdiği “kırıl-mış”  isimli performansının videosuyla katıldı. Seyhan Boztepe, Korhan’ın “kırıl-mış”  bedeninin, suyun üzerinde devindiğini bir yolculuk hayal etti. Bu hayal ve Korhan’ın  mor bir kıyafetle sardığı bedeni, Haluk Kaptan’ın balıkçı teknesinde bir yolculuğa  çıktı. Çanakkale’nin içinden geçen ve boğazın en dar yerinde denizle buluşan  Sarıçay’da gerçekleşen doğaçlama performansı belgeleyen videoda bedenin deniz  ve ışıkla buluşması, hareket-sizlik, denge-sizlik, devinim-sizlik, ifade-sizlik  ikiliklerinin geriliminden besleniyor. Çanakkale’nin tarihsel katmanları ve zengin  coğrafyası, dingin bir ışık gibi performansa eşlik ediyor.